Bra att känna till vid inflyttning

Nycklar är tillgängliga från kl 12.00 den förste vardagen i månaden, om inget annat har överenskommits, och hämtas på vårt kontor. Ta med hyresavtal och legitimation.

Hyran för första månaden betalas i god tid, så att den är oss tillhanda när nycklarna hämtas ut. I annat fall tar du med kvitto på betald hyra.

Bostaden är besiktigad i samband med föregående hyresgästs utflyttning. Kopia av protokollet får du av oss. Om du skulle hitta något fel, som inte är noterat i protokollet, kontakta oss inom 8 dagar.

Brandvarnare

Alla våra bostäder är utrustade med brandvarnare. Du ansvarar för att regelbundet funktionstesta och rengöra brandvarnaren samt anmäla driftsstörningar till oss.

Värme, vatten, el och renhållning

Av ditt hyreskontrakt framgår om du har eget abonnemang på värme, vatten, el eller renhållning. Då skall du anmäla inflyttningen till resp leverantör:

El

Hyresgästen har eget abonnemang. Nätägare är E.On eller Karlshamns Energi AB.

Värme

Vid kallhyra har hyresgästen eget abonnemang hos Karlshamns Energi AB eller via sin elleverantör (se ovan).

Ventilation

Ventilationen i din lägenhet måste vara igång. För att den ska fungera så måste fönsterspjällen och eventuella väggventiler vara öppna.

Renhållning

Ingår i hyran. Sköts av TEFAB via Karlshamns Energi

Vatten

Debiteras Hyresgästen två gånger per år via faktura från TEFAB.

TV

Våra lägenheter är anslutna till en gemensam centralantenn alternativt till fibernätet. Uttag för TV finns i din lägenhet. För ”de fria” markkanalerna räcker i det med att man har en digitalbox till sin TV. Önskas fler kanaler kan man få detta genom ett abonnemang hos t ex Boxer. Även Telia levererar TV-mottagning via telefonjacket, fodrar bredband via Telia.

Data/bredband

Hyresgästen tecknar eget avtal med någon operatör (se Telia ovan).

Telefon

Hyresgästen tecknar eget avtal med någon operatör. De flesta operatörer kräver att du kan uppge fastighetsbeteckning mm. Du finner detta i ditt hyreskontrakt.

Parabol, antenn, markis

Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens fasad. Se även TV ovan. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från hyresvärden. Färg etc enligt våra regler för området.

Förråd

Ditt förråd är märkt med lägenhetsnummer. Håll förrådet låst även om du inte använder det.

Sopor

Följ de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m. och de anvisningar som finns i resp. soprum.

Tvättning av bil

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på lägenhetens parkeringsplats eller i anslutning till din bostad.

Rökning/Snusning

För allas trevnad, kasta inte fimpar eller snus på marken.

Snöröjning och halkbekämpning

Vid halka och snöfall utför vi snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och entréer enligt prioriteringsschema för varje bostadsområde. Vi snöröjer och halkbekämpar även gemensamma parkeringsytor och körbanor. Vid kraftigt snöfall kan vi inte garantera fria parkeringsytor. Din egen P-plats ansvarar du själv för.

Snöröjning påbörjas så snart snöfallet avtar. Enligt hyresavtal gällande radhus, marklägenheter etc ansvarar hyresgästen själv för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till sin entré och altan. Snöröjningen utförs av en lokal entreprenör, vilket kan innebära en viss fördröjning vid kraftigt snöoväder.

Kom-i-håg!

Ändra abonnemang på telefon och bredband. Gör adressändring så att du är folkbokförd på rätt adress. Via Svensk adressändring tel 020-97 98 99 eller www.adressandring.se