Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas.

Störningar

Mellan kl 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från ”hårda” skor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar.

Fest

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Husdjur

Har du husdjur får de inte springa lösa i området. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna.

Utemiljön

Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och andra gemensamma utemiljöer.

Ohyra

Skulle du få problem med t.ex. mjölbaggar eller pälsänger eller dylikt kontakta oss omgående.

Besittningsrätt

Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.