Vad får jag göra i min lägenhet?

Den bostad du hyr av TEFAB har en grundstandard. Du är därför i viss mån skyldig att återställa bostad och eventuell uteplats till ursprungligt skick om du flyttar.

Kontakta alltid oss för råd och anvisningar innan du påbörjar arbetet.

Övertagande av inventarier eller inredning

Om du från föregående hyresgäst övertar inventarier eller inredning utöver standard, övertar du också ansvar för underhåll och eventuellt återställande när du flyttar.

El-installationer

Förändring av el- och VVS-installationer måste göras fackmässigt och kräver tillstånd av TEFAB.

Golv

Du får lägga in heltäckningsmattor men om du flyttar skall dessa mattor tas bort. Var därför försiktig med klister och tejp.

Kakel och plastmattor i badrum

Badrummet är inrett med material på väggar och golv, som skall tåla fukt och vatten. Om du borrar hål i dessa ytor, kan du åstadkomma stor skada eftersom vatten kan tränga in i väggarna.

Målning – tapetsering

Du får tapetsera om i bostaden, om du gör ett fackmässigt arbete och undviker extrema färgsättningar. Målning på väggar godkänns endast på strukturtapet eller väv, som är avsedd för målning – inte på papperstapet. Kontakta oss innan du på börjar något arbete.

Parabol

Enligt hyreskontraktet är det ej tillåtet att montera parabol.

Pool

För att förhindra drunkningstillbud ställs särskilda krav på säkerhet för både fasta och tillfälliga pooler. Ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud medför att TEFAB ställer krav på att hyresgästen ansöker om vår prövning för medgivande innan pool (avsedd för mer än 20 cm vattendjup) anläggs inom våra bostadsområden. Kontakta oss så berättar vi mer.

Uteplats

Ev önskemål om att montera plank, staket eller överbyggnader krävs TEFAB:s tillstånd och bygglov. Kontakta oss innan du påbörjar något sådant arbete. Vid avflyttning gäller även här reglerna om återställande till ursprungligt skick eller att ny hyresgäst övertar ansvaret för utvändiga snickerier eller anläggningar.